HOT SPOT – VÄRMEPÅSE

Används vid kalla arbetsförhållanden eller fritidsaktiviteter.

Varning: Värmen kan bli för hög vid direkt kontakt mot känslig hud. Max temp: 68°C.

Påsen skall förvaras utom räckhåll för små barn.

Innehållsdeklaration :
Järnpulver, vatten, cellulosa, vermekulit och aktivt kol.

Art.nr 99030.

Vill du veta mer om Hot Spot – Värmepåse?

3 + 6 =

  1. Riv upp plastpåsen vid markeringen.
  2. Tag ut värmepåsen.
  3. Efter ett par minuter blir påsen varm.
  4. Efter användning slängs påsen som hushållsavfall.